Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Δημοκρατικά Σχολεία: Δημοκρατικά σχολεία σε μετά-δημοκρατικά καθεστώτα

Δημοκρατικά Σχολεία: Δημοκρατικά σχολεία σε μετά-δημοκρατικά καθεστώτα: Αναδημοσιεύουμε το παρόν άρθρο, από το Δίκτυο Κριτικής στην Εκπαίδευση , καθώς το βρήκαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον για την προαγωγή της συζήτησης για τα δημοκρατικά σχολεία