Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Ανοιχτό- Ελεύθερο- Δημόσιο Αρχαιολογικό Πάρκο Της Ακαδημίας Πλάτωνος

Το Αυτοδιαχειριζόενο Ωδείο Στηρίζει Το Ανοιχτό- Ελεύθερο- Δημόσιο Αρχαιολογικό Πάρκο Της
Ακαδημίας Πλάτωνος