Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Σήμερα ξεκινάει το μάθημα βιολιού!
Αν κάποιος ενδιαφέρεται και δεν το έχει δηλώσει μπορεί να έρθει στο ωδείο 5:30 - 7:30!!