Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η Ιουνίου 18.00

Την Κυριακή 1η Ιουνίου θα γίνει η Απολογιστική Συνέλευση
Του Αυτοδιαχειριζόμενου Ωδείου