Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Παύση Μαθήματος Αργεντίνικου (Tango)

 Από Σήμερα Τρίτη Ακυρώνεται το μάθημα του Αργεντίνικου (Tango) Λόγο Ανωτέρας Βίας των Καθηγητών