Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Για Την Τεχνολογία (Στην πρίζα)

Ένα μεγάλο Ευχαριστούμε στα παιδιά από τον κοινωνικό συνεταιρισμό για την τεχνολογία (Στην πρίζα):για την Δωρεά που μας κάνανε (Δύο Πλήρης υπολογιστές) ώστε να οργανώσουμε το μάθημα της Μουσικής τεχνολογίας πολύ πιο καλά .... τα παιδιά είναι στην παρακάτω διεύθυνση δείτε τι κάνουν είναι πολύ χρήσιμο για όσους ασχολούνται με υπολογιστές
http://www.stinpriza.org/